Cảm Âm Bài My Heart Will Go On

Tổng Hợp Cảm Âm Sáo Trúc Hay Nhất 2018 - Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia - Shop Sáo Trúc Hải Phòngcam am My heart will go oncảm âm mCảm âm My heart will go onkhải thiếu hụt giaMy heart will go oncửa hàng sáo xuất sắc hải phòngCảm âm My heart will go on quý khách vẫn xem: Cảm Âm My Heart Will Go On

Bạn đang xem: Cảm Âm Bài My Heart Will Go On

*

Xem thêm: Những Status Hay Và Ý Nghĩa Sâu Sắc, Tổng Hợp Stt Hay Về Cuộc Sống

Cảm âm My heart will go on

Cảm âm sáo trúc bài My heart will go on - cam am bai TitanicCam am bai TitanicFa sol la sol la sol fa sol do2sib la fa re domày sol la sib la sol fa sol do2la do2 re2 vì solVào bàiEvery night in my dreams I see you, I feel you,Fa fa fa fa mày fa fa mi fa sol la solThat is how I know you go onFa fa fa fa mi fa fa do__Far across the distance And spaces between usFa fa fa fa mi fa fa mày fa sol la solYou have sầu come to show you go onFa fa fa fa ngươi fa fa do__Near, far, wherever you areFa__sol__do do_ sib la sol_ la siI believe that the heart does go onLa sol fa mi fa mi re_ do___Once more you open the doorFa__sol__vì chưng do_ sib la sol la sibAnd you"re here in my heart And my heart will go on và onLa_ sol fa mày fa fa ngươi fa sol la sol faLove sầu can touch us one time And last for a lifetimeFa fa fa fa ngươi fa fa ngươi fa sol la solAnd never let go till we"re goneFa fa fa fa ngươi fa fa do___Love was when I loved you One true time I hold toFa fa fa fa mi fa fa mày fa sol la solIn my life we"ll always go onFa fa fa fa mi fa fa do___Near, far, wherever you are I believe that the heart does go onFa__sol__vị do_ sib la sol la siOnce more you open the doorLa sol fa mi fa mi re do___And you"re here in my heart And my heart will go on and onFa__sol__vị do_ sib la sol la sib la_Love can touch us one time And last for a lifetimeSol fa mi fa fa mi fa sol la sol fa___And never let go till we"re gone Love was when I loved youLa___ si___ mi mi__ re do# mê say do# reOne true time I hold khổng lồ In my life we"ll always go onDo# mê mệt la lab la la lab la mê mệt do# đê mê la________shop sáo trúc hải phòng

N Chia sẻKhải Thiếu Gia

Cuộc sinh sống đôi lúc không phải như chúng ta mong muốn tuy vậy chớ bi thảm, chớ suy xét những vượt cơ mà hãy liên tục vực dậy với kungfu tiếp vị sau này của mình nhé!

Đang cập nhật thêm nội quy...

- Blog: Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia- Thành lập: 2014- Nội dung: Blog đa phần tổng thích hợp phần đa cảm âm nhưng ad xem thêm thông tin hoặc từ bỏ cảm.

Lời cuối chúc các bạn bao gồm thời gian thiệt niềm vui với ý nghĩa sâu sắc trên blog nhé!


*

Nhận xét mới

Biểu chủng loại liên hệ