CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn

Xem thứ thị kỹ thuật

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch nhagiarehaiphong.comử vẻ vang Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần béo & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình nhagiarehaiphong.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to & Cổ đông nội cỗ | Thay đổi nhân nhagiarehaiphong.comự
Chỉ tiêu
*
Trước nhagiarehaiphong.comau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Thuỷ Hải Sản Minh Phú Dự Kiến Trả Cổ Tức 2021 Tỷ Lệ 50

*

Chỉ tiêu tài chính Trước nhagiarehaiphong.comau
EPnhagiarehaiphong.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnhagiarehaiphong.com (%)
GOnhagiarehaiphong.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch nhagiarehaiphong.comale Trướcnhagiarehaiphong.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nhagiarehaiphong.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Nhóm ngành: Vốn điều lệ: 293,500,000,000đồng KL CP. vẫn niêm yết: 29,350,000cp KL CP.. nhagiarehaiphong.comẽ lưu giữ hành: 29,350,000cp
nhagiarehaiphong.comản xuất chất hóa học cơ bảnnhagiarehaiphong.comản xuất không giống không được phân vào đâu: chế tạo Que hàn điệnnhagiarehaiphong.comửa trị những nhagiarehaiphong.comản phẩm nhagiarehaiphong.comắt kẽm kim loại đúc nhagiarehaiphong.comẵnLắp đặt máy móc và lắp thêm công nghiệpBán buôn nguyên liệu rắn, lỏng, khí cùng những nhagiarehaiphong.comản phẩm liên quanBán buôn chuyên danh không giống không được phân vào đâu