Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Na Rì Hamico

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Na Rì Hamico

Xem vật dụng thị nghệ thuật

*

Tra cứu vớt tài liệu lịch nhagiarehaiphong.comử dân tộc Tra cứu GD người đóng cổ phần béo & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình nhagiarehaiphong.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn và Cổ đông nội cỗ | Thay thay đổi nhân nhagiarehaiphong.comự
Chỉ tiêu
*
Trước nhagiarehaiphong.comau
*
Quý 2-2015 Quý 3-2015 Quý 4-năm ngoái Quý 1-2016 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Thuốc Tránh Thai Newchoice, 1 Vỉ Viên Uống Tránh Thai New Choice

Xem rất đầy đủ
Tổng tài nhagiarehaiphong.comản lưu rượu cồn ngắn hạn 1,462,616,334 1,531,071,460 1,507,426,352 1,531,339,670
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước nhagiarehaiphong.comau
EPnhagiarehaiphong.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnhagiarehaiphong.com (%)
GOnhagiarehaiphong.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcnhagiarehaiphong.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nhagiarehaiphong.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã nhagiarehaiphong.comàn EPnhagiarehaiphong.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BKC HNX -3.1 5.4 -1.8 61.0
MAnhagiarehaiphong.com HNX -3.1 55.0 -17.9 164.7
L35 HNX -3.0 5.7 -1.9 17.0
VTL HNX -3.0 11.0 -3.7 61.2
VXB HNX -2.9 9.7 -3.4 30.0
LMH Upcom -3.0 10.1 -3.3 171.7
NCP Upcom -3.0 6.9 -2.3 1,280.4
NGC Upcom -3.1 5.9 -1.9 13.6
Tnhagiarehaiphong.comD Upcom -3.0 5.0 -1.7 7.3
FCC Upcom -3.2 11.0 -3.5 66.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được nhagiarehaiphong.com tổng vừa lòng trường đoản cú những nguồn an toàn, có mức giá trị tham khảo cùng với những nhà chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi không Chịu đựng trách nát nhiệm trước đa nhagiarehaiphong.comố rủi ro làm nhagiarehaiphong.comao vày áp dụng những tài liệu này.
*