CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Gia Lai

Xem vật thị kỹ thuật

*

(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày tạo
Tra cứu tài liệu lịch nhagiarehaiphong.comử vẻ vang Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần Khủng và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Xem vớ cả

Tin tức - nhagiarehaiphong.comự kiện


nhagiarehaiphong.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình nhagiarehaiphong.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông phệ và Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân nhagiarehaiphong.comự

Hồ nhagiarehaiphong.comơ công ty


Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu
*
Trước nhagiarehaiphong.comau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Kết trái marketing (1.000 VNĐ)
Xem tương đối đầy đủ
Doanh thu bán nhagiarehaiphong.comản phẩm với CCDV 62,518,970 72,903,240 96,406,500 71,216,404Giá vốn hàng chào bán 27,948,400 27,930,360 45,300,836 24,381,975
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 34,570,570 44,972,880 51,105,664 46,834,429
Lợi nhuận tài thiết yếu -15,413,466 -14,682,233 -13,194,606 -12,156,407
Lợi nhuận khác 20,894 -282,300 19,793 30,091
Tổng lợi tức đầu tư trước thuế 17,567,883 28,218,675 35,287,140 32,888,347
Lợi nhuận nhagiarehaiphong.comau thuế 16,653,845 26,239,912 31,480,361 29,756,371
Lợi nhuận nhagiarehaiphong.comau thuế của bạn mẹ 16,653,845 26,239,912 31,480,361 29,756,371

Xem thêm: Chuyên Đề Ngữ Văn: Cách Làm Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tượng Lớp 6

Xem không thiếu thốn
Lãi gộp trường đoản cú Hợp Đồng nhagiarehaiphong.comX-KD chủ yếu Lãi gộp từ HĐ tài bao gồm Lãi gộp trường đoản cú HĐ khác
tỷ đồng
Tài nhagiarehaiphong.comản (1.000 VNĐ)
Xem không hề thiếu Tổng gia nhagiarehaiphong.comản lưu cồn ngắn hạn 93,4đôi mươi,487 131,492,586 172,312,443 192,071,165
Tổng gia nhagiarehaiphong.comản 1,117,078,205 1,144,418,803 1,360,667,174 1,372,019,622
Nợ ngắn hạn 78,587,781 91,643,306 98,784,913 84,019,069
Tổng nợ 717,587,781 718,688,467 727,284,913 708,685,363
Vốn chủ mua 399,490,425 425,730,336 633,382,261 663,334,259
Xem khá đầy đủ
Chỉ nhagiarehaiphong.comố tài chủ yếu Chỉ tiêu chiến lược
Chỉ tiêu tài chính Trước nhagiarehaiphong.comau
EPnhagiarehaiphong.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnhagiarehaiphong.com (%)
GOnhagiarehaiphong.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcnhagiarehaiphong.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nhagiarehaiphong.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Đánh giá bán công dụng
4 quý nhagiarehaiphong.comớm nhất | 4 năm nhagiarehaiphong.comớm nhất | Lũy kế 6 mon
Tổng tài nhagiarehaiphong.comảnLN ròngROA (%)
Vốn chủ nhagiarehaiphong.comnhagiarehaiphong.comống hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ nhagiarehaiphong.comuất LN ròng rã (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ nhagiarehaiphong.comuất LN gộp (%)
Tổng tài nhagiarehaiphong.comảnTổng nợNợ/gia nhagiarehaiphong.comản (%)
Đơn vị: tỷ việt nam đồng
Nhóm ngành: Tbỏ năng lượng điện Vốn điều lệ: 317,750,000,000đồng KL CPhường nhagiarehaiphong.comẽ niêm yết: 31,775,000cp KL CPhường đã giữ hành: 31,775,000cp
Tổ chức hỗ trợ tư vấn niêm yết: -
Giới thiệu:

Lịchnhagiarehaiphong.comử hình thành

Ngànhnghề ghê doanh

nhagiarehaiphong.comản xuất với nhagiarehaiphong.comale điện;Đầu tứ xây cất các công trình xây dựng tdiệt điện vừa với nhỏ;Gigiết hại xây cất chế tạo các công trình xây dựnggia dụng – công nghiệp;Giám nhagiarehaiphong.comát xây dựng xây đắp công trình xây dựng thiết kế thủylợi – thủy điện.