ĐỌC TRUYỆN HOA HỒNG TẶNG ANH

Nội dung

Choi Ida là một trong cô gái Mặc dù hiệ tượng có vẻ vụng về về, lờ lững mà lại mang lại dịp làm sao kia cô cải dạng thành một đại trượng phu trai có tên là "Choi Yodal" đầy quyến rủ để đi kungfu với tụi đàn ông.khi Idomain authority trong bộ dạng nam nhi, Kang Naru đang bị rung động cô.Mọi tín đồ số đông nhận định rằng Kang Naru là gay, 1 kẻ biến hóa thái.Idomain authority định nói cho Naru biết sự thật tuy vậy..."Ida sẽ có tác dụng gì? Nếu số đông fan biết Ida là phụ nữ thì... điều gì đã xảy ra" ?!


Bạn đang xem: Đọc Truyện Hoa Hồng Tặng Anh

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Em Cũng Không Biết Nữa Khi Nào Ta Yêu Nhau, Sóng Của Xuân Quỳnh

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*